SEMINARŲ TEMOS


Pasirinkite seminaro temą

arba susisiekite ir parengsiu Jums individualią temą!

Dėmesio! Seminarams taikoma nuolaida iki 50 %!

remigijus@venckus.eu 

POPULIARIAUSI SEMINARAI

Apie kūrybingumą ir komunikaciją

Kūrybiškumas šiandien

Išsamus ir kultinis kursas, skirtas visiems besidomintiems šiuolaikinės kultūros politika ir realijomis, kapitalistinių santykių, originalios kūrybos ir technologijų sinteze. Mokymuose aptariami kapitalizmo raidos išskirtiniai epizodai, leidę atsirasti ir susiklostyti šiuolaikinėms kūrybinėms industrijoms. Atsakoma į klausimus apie pridėtinės nematerialiosios vertės, naujųjų miestų tapatumo, industrializuotų pramogų, originalumo, įvaizdžių vartojimo, mados ir komunikacijos realijų bei aktualių tendencijų klausimus.

Plačiau>>>

Kaip medijos keičia komunikaciją ir kūrybą

Kursas sudarytas iš 14 metų rengtų straipsnių ir skaitytų paskaitų medžiagos. Seminare gvildenami šiuolaikinės kultūros pokyčiai, apimantys technologijas, komunikaciją ir meninę kūrybą. Supažindinama su medijos samprata ir medijų transformacijomis, lemiančiomis net visuomenės tapatumo ir komunikacijos krizę. Aktuali medžiaga atkreips klausytojų dėmesį į tobulėjančias ir lengvai prieinamas technologijas, leidusias šiuolaikinės skaitmeninės kutlrūos vartotojams paties kurti naują turinį.  Esminis seminaro klausimas – kur technologinė pažanga veda žmoniją ir ką pasakoja apie mus naujosios meno kūrybos ir komunikacijos formos?

Plačiau>>>


 

Apie šiuolaikinę medijų kūrybą ir vizualinį meną

Eksperimentinė fotografija

Dr. Remigijus Venckus yra žinomas ne tik medijų kultūros ir meno tyrinėjimų srityje, bet ir aktyviai kuriantis eksperimentinį fotografijų meną.  Gausiai fotografijomis iliustruotame seminare autorius pasakoja:
apie savo fotografijos kūrybos kryptį,
paaiškina kodėl, kaip ir ką kuria,
apibrėžia ką jo drąsūs fotografijos ir kompiuterinės technikos eksperimentai turi bendro su kalbos vartojimu ir jos suvokimu, kokios vyrauja šiuolaikinės eksperimentinės fotografijos tendencijos,
ko siekia menininkai eksperimentuodami technika ir estetiniu sprendimu. Atidžiai stebėdamas meno pasaulio naujoves, gilindamasis į technologijas ir taikydamas skirtingas raiškos priemones kūrėjas akivaizdžiai propaguoja post-fotografijos tendencijas ir savo praktine veikla dalyvauja vaizdiniame posūkyje, kurį gausiai reflektuoja mokymuose.

Plačiai>>>

Mados fotografija

Šiuolaikiniame atvaizdų pasaulyje didelis dėmesys yra skiriamas madai, kuri formuoja žmogaus tapatumą ir net daugumos vartotojų norą būti panašiu į mados žurnale regimą žvaigždę. Didžioji mados informacijos dalis sklinda žurnalų pavidalu, todėl kyla natūralus poreikis suprasti mados fotografiją.
Mados fotografijos kursas suteikia žinių, leidžiančių suprasti vaizdų prasmes bei jas analizuoti; išsiaiškinti kokią pridėtinę vertę produktui suteikia nuotrauka; susipažinti su fotografijoje naudojamomis raiškos priemonėmis, lemiančiomis komercinę sėkmę; pažinti mados fotografijos raidą, pastebėti mados tendencijas.

Plačiau>>>

Mada, miestas, žmogus

Seminare supažindinama kaip XX – XXI a. mados fotografijoje „atsiranda” miesto atvaizdai arba miesto kultūrą reprezentuojantys įvaizdžiai. Paskaitoje aAnalizuojami skirtingi, tačiau ikoniškai reprezentatyvūs XX – XXI a. mados fotografų kūriniai, glaustai pristatomos kūrėjų biografijos. Paskaitos pradžioje glaustai supažindinama su mados diskursu ir jo sąlyčiu su fotografija. Analizuojama mados daikto samprata, pridėtinė vertė, simbolinės pridėtinės vertės pasiskirstymas, bei simbolinio kapitalo stiprinimas, naudojant mados fotografiją. Mados fotografija veikia kaip pagalbinė priemonė, stiprinanti valdžią ir galią, pranešanti ir populiarinanti mados daiktus, stiprinant vartotojų simbolinį kapitalą. Fotografija kuria miestiečių aukštuomenės gyvenimo įvaizdį, praneša apie naujus, dar rinkoje nepasirodžiusius mados daiktus, stiprina  ne įsivaizduojamų, bet menamų daiktų geismą

Plačiau>>>

Nuo eksperimentinio kino iki videomeno

Seminaras supažindina su šiuolaikiniame mene labai populiaria videomeno raida. Suteikiamos fundamentalios žinios, leidžiančios ne tik suprasti šios raiškos specifiką, bet į ją pažvelgti iš socialinių, technologinių bei geopolitinių perspektyvų. Meninės raiškos, idėjų ir technologijos sąsajos aiškinamos aktualizuojant eksperimentą, kuris ženklina ryšį su visa medijų meno, kultūros bei kino kūrybos raida. Seminaras iliustruojamas gausiomis videomeno kūrinių ištraukomis, aptariamos garsiausios parodos, festivaliai ir žymiausi pasaulinio masto kūrėjai. Analizuojamos techninės priemonės, videomeno kūrybos tipologizacija, estetinių sprendimų raida ir integracija plačioje šiuolaikinio meno kūryboje.

Plačiau>>>

Videofilmo kūrimas

Seminaras supažindina su šiuolaikinio filmo kūrybos tendencijomis bei suteikia pagrindines žinias ir praktinius įgūdžius, reikalingus profesonaliam filmo kūrimui. Išsamaus užsiėmimo metu yra analizuojamos filmo žanrui būdingos kadro kompozicijos, apšvietimo modeliavimas, filmavimo procesai, montažo ir siužeto kompoziciniai reikalavimai. Medžiaga iliustruojama vaizdo įrašais, žymiais kūriniais ir speciala mokomąja medžiaga. Įvairių pavyzdžių metu pateikiami kūrybinio darbo patarimai. Didelis dėmesys skiriamas filmo idėjai ir kadruotei. Idėja formuojama taikant dr. Remigijaus Venckaus eksperimentinį „iliustracijų” metodą. Taip pat seminare išsamiai aptariami filmavimo ir montažo niuansai, filmo idėjos grynumas bei sumanyno įgyvendinimas

Plačiau>>>

Gėlės vizualiajame mene

Seminaras supažindina su žymiausiais, pasaulinio garso meno kūriniais, gvildenančiais gėlės grožio fenomeną ir įprasminančiais gėlės simbolį. Seminaro metu suteikiama išsami informacija apie gėlių vaizdavimo kūryboje tradicijas ir tendencijas. Supažindinama su garsiausiais meno kūrėjais, florą fiksavusiais ir interpretavusiais iliustracijų, tapybos, fotografijos, videofilmo ir instaliacijų mene. Meno kūryba aiškinama pasitelkiant šiuolaikines teorijas, apžvelgiant technologijų, socialinės visuomenės vertybinius pokyčius, šalių ir regionų politiką, lėmusią gėlių simbolikos nusistovėjimą ir jos pokyčius.

Plačiau>>>


Užsisakykite seminarą jau dabar!

remigijus@venckus.eu

Būsimi seminarai

komunikacija, medijos, visuomenė ir kūryba

Nors seminarai planuojami konkrčiam laikui, tačiau galite pasirinkti seminarą ir jis bus parengtas anksčiau


 

Pramogų industrija

Šiuo metu seminaras rengiamas, jį bus galima užsisakyti nuo 2017 m. lapkričio 24 d.

Plačiau>>>

Masių valdymas: imersinės medijos

Šiuo metu seminaras rengiamas, jį bus galima užsisakyti nuo 2017 m. lapkričio 15 d.

Plačiau>>>

Ketvirtoji pramonės revoliucija

Šiuo metu seminaras rengiamas, jį bus galima užsisakyti nuo 2018 m. sausio 5 d.

Plačiau>>>

Design Thinking ir idėjų kūrimas

Šiuo metu seminaras rengiamas, jį bus galima užsisakyti nuo 2018 m. sausio 5 d.

Plačiau>>>

Dialogas ir idėjų kūrimas

Šiuo metu seminaras rengiamas, jį bus galima užsisakyti nuo 2018 m. sausio 10 d.

Plačiau

Mokyti ir motyvuoti

Šiuo metu seminaras rengiamas, jį bus galima užsisakyti nuo 2018 m. sausio 29 d.

Plačiau>>>

Tiriamojo rašymo seminarai

Šiuo metu seminaras rengiamas, jį bus galima užsisakyti nuo 2017 m. lapkričio 30 d.

Plačiau>>>

Garso menas

Šiuo metu seminaras rengiamas, jį bus galima užsisakyti nuo 2017 m. gruodžio 1 d.

Plačiau>>>

Šiuolaikinė tapyba

Šiuo metu seminaras rengiamas, jį bus galima užsisakyti nuo 2018 m. vasario 10 d.

Plačiau>>>

THINKING & DESIGNING

Inovacijos / verslas / komunikacija / kūrybingumas / technologijos

Аr esate pasiruošę rytojaus konkurencijai?

 

Užsisakykite seminarą elektroniniu paštu!

remigijus@venckus.eu